Onze humus en fulvinezuur

Onze humus en fulvinezuur (producten) zijn niet gelijkwaardig aan die van andere leveranciers. Dit heeft te maken met de methode en de bron.

Humus van Health Solution

Er worden vele soorten humus verkocht. De werking kan verschillend zijn door bijvoorbeeld de samenstelling en/of de leeftijd van de humus.

Onze humus heeft de volgende positieve eigenschappen:

- ontstaan in de krijttijd (+/- 40 miljoen jaar oud)
- oplosbaar in water bij een ph waarde van 6 en lage kalk
- humuszuur 52% en fulvinezuur 12% (gemeten volgen het procedure van de IHSS (International Humic Subtance Society)
- door de oplosbaarheid makkelijk opneembaar door het lichaam
- zeer lage dosering, 1 gram per 200 kg lichaamsgewicht

Fulvinezuur van Health Solution

Er worden verschillende soorten fulvinezuur aangeboden en de naam wordt erg gemakkelijk gebruikt. Vaak wordt het product aangeboden als fulvinezuur maar zitten er nog veel elementen aan gebonden. Dit is te beoordelen door de smaak en kleur. Zuivere, ongebonden fulvinezuur is smaakloos en heeft een goudgele kleur.

Door een uniek procedé (fermentatieproces) heeft BioAg (Health Solution is onderdeel van BioAg) het voor elkaar gekregen om de fulvinezuur los te krijgen van de humus. Dit duurt ongeveer 3-4 maanden, dan is de fulvinezuur ontbonden van de elementen van de humuszuur.

Het grote voordeel is dat de fulvinezuur zich kan binden aan verschillende elementen die worden ingenomen. Hierdoor wordt de opname van voedingstoffen verbeterd (door plant, dier en mens) en worden de toxines en zware metalen afgevoerd.

Fermentatie proces humus, humuszuur en fulvinezuur

Het fermantatieproces van BioAg 

Het productieproces verschilt sterk per leverancier. Hierdoor verschilt ook de kwaliteit van de producten per aanbieder. Hieronder wordt het productieproces van fulvinezuur beschreven, zoals BioAg, de leverancier van Health Solution het produceert.

 • Ruwe erts komt aan bij de faciliteit, in grote gesloten zakken;
 • De zakken worden geleegd in fermentatievaten (dezelfde als gebruikt in de wijnindustrie);
 • Regenwater, enzymen en microben worden toegevoegd;
  - De enzymen zorgen voor de scheiding van fulvinezuur aan de humus, een proces dat fermentatie wordt genoemd. De microben voorkomen dat bacteriën als e-coli houvast in de vaten krijgen;
 • Het fermentatieproces duurt een aantal maanden;
 • Tests worden uitgevoerd tijdens het proces om te controleren of het product is juiste zuurgraad, dichtheid, kleur en consistentie heeft bereikt;
 • Nadat het fermentatieproces is voltooid worden alle vaten geleegd in een grote tank;
 • De tank wordt vervolgens gebruikt om 275 liter kooi bakken te vullen door een gepatenteerd filtersysteem dat elk risico van besmetting voorkomt en eventuele microben verwijdert;
 • Elke lading krijgt een lotnummer, zodat alle producten gecontroleerd kunnen worden;
 • Wanneer de grote tank leeg is begint het proces opnieuw.

De methode is belangrijk..

Humussubstanties zijn organisch materiaal dat is ontstaan uit de langzame compostering van plantaardig materiaal in de aarde. Onze bronnen zijn naar schatting 45 miljoen jaar oud. Bij het maken van onze humus bootsen we natuurlijke verteringsprocessen van de aarde na, en doen er maanden over om deze dynamische moleculen te ontsluiten, met behoud van hun volledige potentieel en basisstructuur. Humussubstanties zijn niet één molecuul, die keer op keer herhaald is. Ze zijn een reeks van moleculen, met vergelijkbare kenmerken. Denk aan sneeuwvlokken, in veel opzichten gelijk, maar ook ieder uniek. Hoe meer de structuur wordt veranderd door middel van chemische processen, warmte en het manipuleren van de substanties, hoe minder optimaal werkzaam de humusstoffen worden.

Wat maakt ons productieproces anders dan dat van anderen?

Ons humus wordt geproduceerd door middel van biodigestie, of fermentatie, waarbij de microben onoplosbare humussubstanties omzetten in oplosbare, laag-molecuulgewicht fracties: de fulvinefracties. De fulvinefractie is klein genoeg om het blad, de cel en zelfs de mitochondriën in de cel binnen te dringen, en dus noemen we het de biologisch beschikbare fractie. De hoog-molecuulgewicht fractie, of humusfractie, wordt daarentegen achtergelaten. Het is te groot om te worden geabsorbeerd door planten en is in plaats daarvan vooral geschikt als bodemverbeteraar.

De fermentatie laat enzymen (plus co-enzymen), antioxidanten en andere delicate stoffen (die gemakkelijk gedenatureerd kunnen worden) intact en de zijketens geopend. Carbonylgroepen (deel van ketonen en aldehyden), carboxygroepen, fenolen en complexe koolhydraten worden ook beschermd. Deze componenten kunnen worden geherrangschikt, zoals intermoleculaire condensatiereacties, in aanwezigheid van OH- (basen) en sterke H30+ (zuren). Dit kan polymerisatie (klontering) van de moleculen veroorzaken en het aantal open receptorplaatsen verminderen die fulvinezuur kenmerken als complexvormer en opruimer van vrije radicalen. Wanneer deze substanties worden beschadigd en/of geherrangschikt door middel van een inferieur productieproces, vermindert dat de bio-beschikbaarheid van het product. In essentie ontwikkelt ons productieproces het materiaal voorzichtig uit de ruwe bron op nagenoeg dezelfde wijze als het werd gevormd, waardoor een superieur product kan ontstaan.

 

...En de bron is dat ook

Humussubstanties worden vaak aangeduid als "leonardiet". Strikt genomen komt leonardiet alleen voor in Noord en Zuid Dakota (Amerika), waar het werd ontdekt door Dr. Arthur G. Leonard. Hoewel leonardiet een bron humus humuszuur fulvinezuur

humussubstantie is, is het een relatief oude humussubstantie (vergeleken met jongere formaties – die evengoed als oeroud worden aangeduid), die werd gevormd in de aanwezigheid van zout water en erg geërodeerd is. Het resultaat is een product dat rijk is aan humusfractie, goed voor het conditioneren van de bodem, maar laag in fulvinezuur – dat wil zeggen, de biostimulerende fractie. Het grootste deel van de afzettingen, over de hele wereld, werden gevormd in zoutwaterafzettingen waar grassen (waaronder zegge en riet) groeiden tijdens het 

Laat-Carboon en/of aan de lucht zijn blootgesteld. Het oudere materiaal is nauwer verwant aan steenkool en deels-geoxideerde ligniet. Er zijn maar weinig bekende afzettingen die in vers water zijn gevormd, en niet geoxideerd of geërodeerd zijn. We hebben bronnen van over de hele wereld getest, en blijven nieuwe bronnen testen. Onze eigen bronnen zijn superieur omdat ze aan landbouw-eisen voldoen: gevormd in zoetwaterafzettingen, waar tijdens het Krijt planten met grote bladeren (palmvaren, wolfsmelk etc.) groeiden, die veel latex en andere nuttige stoffen bevatten. We gebruiken bronnen uit gebieden die beschermd zijn, waar de bodem niet gebarsten is of omhoog bewogen als gevolg van tektonische opheffing.

Een humus product is niet altijd wat het lijkt

De kleur van het product kan een bron van verwarring zijn. Fulvinezuur is per definitie goudgeel van kleur en humuszuur is bruin tot zwart (beroordelingsmodel van humussubstanties). Als u ooit een donkerbruin fulvinezuur product tegenkomt, kunt u er zeker van zijn dat het humus (of in elk geval iets anders) bij in zit, en dan is het moeilijk te zeggen hoeveel fulvinezuur het daadwerkelijk bevat.  Zelfs met een goudgeel product zijn er manieren om het meer geconcentreerd te laten lijken, en er zijn een paar trucjes om een kwaliteitsanalyse in het voordeel van een minder zuiver product te beïnvloeden. Voeg daarbij dat de wetgeving voor etikettering in sommige staten (van Amerika) vereisen dat fulvineproducten worden gelabeld als humusproduct, en dan wordt het erg moeilijk om te weten wat u koopt. De moraal van dit verhaal is dat het belangrijk is om uw fulvinezuurproducten te kopen van een betrouwbare bron, die op kwaliteit zijn getest met behulp van degelijke methodes.

Kijk hier voor extra informatie over de kwaliteit van humus en fulvinezuur