Klachten en Geschillen

Hoe kan ik een klacht indienen?

Wij vinden het jammer dat u een klacht heeft. We willen u vragen om deze aan ons te melden. Dit kunt u doen door ons te bellen of het contactformulier op onze website in te vullen. Ook kunt u uw klacht indienen bij het Europese ODR-platform.

Onze klantenservice streeft er naar binnen twee dagen inhoudelijk op uw klacht te reageren.

Indien wij uw klacht niet op kunnen lossen kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie.